Situatie in de markt: grondstofschaarste en capaciteitsproblemen

16-04-2021

Het is u ongetwijfeld niet onopgemerkt gebleven dat er momenteel meerdere factoren in de wereldwijde markt spelen die de prijzen en beschikbaarheid van producten voor in de badkamer beïnvloeden. Bijvoorbeeld de toenemende schaarste van grondstoffen voor verschillende sanitaire artikelen stuwen kostprijzen in een ongekend tempo omhoog. Voorbeelden hiervan zijn staal voor radiatoren, kunststoffen voor accessoires, koper voor installatiematerialen en hout voor meubelen en (spiegel)kasten. Er zijn al meerdere fabrikanten die zelfs hun tweede verhoging voor 2021 hebben aangekondigd. Daarnaast speelt ook de beschikbaarheid van zeecontainers voor producten uit het verre oosten een rol. Dit uit zich zowel in stijgende transportkosten als ook de toelevering van producten. Maar ook het recente incident met het containerschip in het Suezkanaal speelt een rol in de beschikbaarheid voor de komende periode.

Wij vinden het belangrijk om met u te delen wat er speelt in de markt. We doen onze uiterste best om zo goed mogelijk in te spelen op deze uitdagingen en zoals het er nu naar uitziet zal de instabiliteit van de wereldmarkt nog even aanhouden.

Galvano heeft de beschikbaarheid van een groot aantal artikelen, waaronder Alterna, goed georganiseerd doordat we in het najaar van 2020 hebben geanticipeerd op deze situatie. Echter, vroeg of laat zullen deze wereldwijde ontwikkelingen ons ook raken. Daarom adviseren wij u uw bestellingen zo vroeg als mogelijk te plaatsen. Hiermee verzekert u zich van aankoop tegen de huidige geldende (lagere) prijzen en voorkomt u een prijsverhoging die in de nabije toekomst onvermijdelijk lijkt. Daarnaast profiteert u van de goede beschikbaarheid van artikelen bij Galvano.

Wij zullen u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon in de buitendienst.