Rectificatie: leveringen tijdens zomer 2021

20-04-2021
Goed nieuws. Galvano blijft ook deze zomer geopend! De zomervakantie valt dit jaar voor velen in de bouwvakweken 30 t/m 34 (regio noord: week 30 t/m 32, regio midden: week 31 t/m 33, regio zuid: week 32 t/m 34). Wij gaan er van uit dat u tijdens de vakantieperiode GEOPEND bent!

Bent u in deze periode toch gesloten, dan vernemen wij dat graag. U kunt dit doorgeven door een e-mail te zenden aan verkoop@galvano.nl. Geef daarin duidelijk aan welke weken u gesloten bent.

Gedurende de vakantieperiode rijden wij niet op alle dagen in alle regio’s. Hieronder treft u het leverschema aan. Dit schema is alleen van toepassing op (vracht) transport. Leveringen per post zijn op alle dagen in de week mogelijk.