Leveringen tijdens zomer 2022: expeditieschema

11-07-2022

Galvano is gewoon open in de zomervakantie. Wij gaan er van uit dat u ook open bent! Is uw bedrijf toch gesloten? Geef het dan aan ons door.

Vakantiesluiting? Laat het ons weten!
Zo voorkomen we dat onze chauffeurs voor een dichte deur komen te staan en dat we kosten in rekening moeten brengen voor herlevering. U kunt de zomersluiting doorgeven door te mailen naar verkoop@galvano.nl. Geef duidelijk aan welke weken u gesloten bent. Zorg er ook voor dat u geen leveringen in deze periode vastlegt.

Expeditieschema
Tijdens de bouwvak (week 30 t/m 34) werkt Galvano met een aangepaste planning. Dat betekent dat onze vrachtwagens niet elke dag in elke regio komen. In onderstaand schema is per regio aangegeven op welke dagen transportleveringen mogelijk zijn. Leveringen per post zijn op alle dagen in de week mogelijk.