Dit is Galvano

In haar 100 jarig bestaan heeft Galvano zich ontwikkeld tot de badkamergroothandel die op duurzame wijze wil bijdragen aan de verhoging van het levenscomfort en de verbetering van persoonlijke hygiëne van mensen in de Benelux. We kunnen dat alleen doen in samenwerking met onze afnemers.

Als complete servicepartner van vakmensen focussen wij ons op (duurzame) oplossingen die onze klanten helpen hun marktpositie te versterken.

Onze visie

Elk mens heeft recht op goede persoonlijke hygiëne in een comfortabele omgeving.

Onze ambitie

  • Maximale klanttevredenheid.
  • Een 'Preferred employer' zijn die haar medewerker centraal stelt.
  • Duurzaam opereren en de beste oplossingen bieden op het gebied van (badkamer)comfort.

GLVCMS20201111101823709

Onze beloften

We onderscheiden ons door de beste service, de beste diensten en de meest relevante producten te leveren aan badkamerspecialisten. Zo helpen wij hen om optimaal badkamercomfort bij hun klanten te realiseren.

Onze kernkwaliteiten

Passie

Passie is de krachtigste motor van onze mensen. De passie om maximale service te leveren. Om de brede kennis en uitgebreide ervaring van onze mensen te delen met onze partners. Om maatwerk per klant te leveren.

Partnerschap

Professioneel partnerschap is de basis van onze relaties. We zijn een erkend grensverleggende, digitale serviceprovider. Onze complete showroom is indien gewenst beschikbaar voor bijvoorbeeld installatieprofessionals en projectontwikkelaars/installateurs. We zijn een toonaangevende totaal-service-provider voor sanitair- en bouwprofessionals en bieden hun een effectief marketingpakket. Met logistieke en andere maatwerk dienstverlening maken we ons sterk voor het rendement van onze leveranciers en klanten. We bieden zowel de installateur als de retailer relevante scholing en ondersteuning aan. Klanten kunnen in hun eigen huisstijl gebruik maken van onze personaliseerbare systeemoplossingen, e-Business tools en zelfs een eigen huismerk.

Partnerschap is ook dat we luisteren naar en ons voordeel doen met de kennis en inzichten van onze klanten en leveranciers.

Assortiment

Voor de badkamerspecialist zijn we een one-stop-shop met een breed assortiment. Het assortiment omvat alle relevante A-merken sanitair, tegels, installatiematerialen, gereedschappen en bevestigingsmaterialen. De merken Bette en Benkiser worden exclusief door Galvano gevoerd. Dat maakt niet alleen de keuze extra ruim, het biedt onze klanten een mooie kans zich onderscheidend te profileren bij de consument.

Een opvallend element in de reeks complete oplossingen is het A-klasse private label assortiment, samengesteld door product-marketing experts. Een belangrijk deel van het assortiment is uit voorraad leverbaar. Met de zekerheid van snelle en professionele in-huis service en garantieafhandeling. Ook bieden we de mogelijkheid voor klanten om ons huismerk volledig te personaliseren met volledige product- en marketing ondersteuning.

Duurzaamheid

Ons streven naar duurzaamheid is vastgelegd in onze bedrijfsfilosofie en in het Galvano MVO-actieplan, gebaseerd op milieuwetgeving en stringente interne milieuprestatienormen. Waar we kunnen verminderen we de milieubelasting. Een breed duurzaam productassortiment levert daar een bijdrage aan. We zijn koploper in CE-DoP certificering en stimuleren goede milieupraktijken bij onze partners.

Basisprincipes voor handelen

Galvano wil de zekerheid bieden dat managers en medewerkers sturen op een verantwoorde en duurzame ontwikkeling. Om dat te bevorderen hebben we basisprincipes vastgelegd die richting geven aan hun handelingen. De basisprincipes zijn:

Respect voor wet- en regelgeving

Galvano verplicht zich in alle opzichten tot naleving van de wetten en regelgevingen die gelden in de landen waarin wij onze activiteiten uitoefenen. Hierbij dient in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de volgende punten:

Het is Galvano niet toegestaan om handelingen te verrichten die in strijd zijn met het mededingingsrecht. Ongeacht het feit of de lokale wetgeving dit toestaat, is iedere vorm van financiering van politieke partijen en activiteiten verboden. Elke vorm van corruptie, hetzij actief of passief, bij zowel binnen- als buitenlandse transacties wordt verworpen.

Galvano mag geen gebruik maken van eventuele mazen in de wet- en regelgeving om af te wijken van de normen die hierna worden beschreven.

Respect voor het milieu

Galvano levert een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu. We voeren een milieubeleid met meetbare doelstellingen, die geregeld worden gecontroleerd en geëvalueerd. We vergelijken we onze milieu-installaties en – resultaten met die van de best presterende bedrijven in de Groep en streven we ernaar om ze naar hetzelfde niveau te brengen, zelfs als dat verder gaat dan de lokale wetgeving vereist.

Respect voor een gezonde en veilige werkomgeving

Galvano verplicht zich om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de gezondheid en de veiligheid op de werkvloer zo goed mogelijk te beschermen.

We voeren een beleid dat gericht is op het voorkomen van risico’s en zien toe op de daadwerkelijke naleving en controle ervan. We passen dit beleid toe op onze eigen medewerkers en op medewerkers van eventuele onderaannemers. We vergelijken ook op het gebied van HSE (VGM) onze installaties en resultaten met die van de best presterende bedrijven in de groep en streven ernaar om ze naar hetzelfde niveau te brengen, zelfs als dat verder gaat dan de lokale wetgeving vereist.

Respect voor de rechten van werknemers

Galvano ziet er nauwgezet op toe dat de rechten van de medewerkers worden gerespecteerd en zorgt voor een actieve sociale dialoog. Zonder volledig te willen zijn, is het volgende verboden: het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maken van dwangarbeid en kinderarbeid. Ook elke vorm van discriminatie van werknemers, bij de werving en selectie, de aanwerving, tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, alsook bij ontslag, is verboden.