Registreren Klantenservice

In de tweede helft van 2019 gaan er bij Galvano twee belangrijke veranderingen plaatsvinden op IT-gebied. Het gaat om de overgang naar de nieuwe website en de implementatie van SAP. We leggen graag uit wat dit precies betekent en op welke manier u daar iets van merkt. Hieronder een samenvatting van wat er staat te gebeuren.

1. Galvano website2. SAP software
Wat we gaan doen:Wat we gaan doen:
 • Website overzetten naar nieuw platform
 • Website na login in nieuwe huisstijl tonen
 • Nieuw ERP-systeem implementeren voor de processen op inkoop, verkoop en financiën. (ERP = interne software waarmee bedrijfsprocessen worden aangestuurd)
Waarom we dit doen:Waarom we dit doen:
 • Om verbeteringen in functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid door te voeren
 • Om makkelijker en sneller te kunnen navigeren
 • Om informatie duidelijker weer te geven
 • Omdat het huidige ERP-systeem verouderd is
 • Om beter in te spelen op veranderende marktomstandigheden
 • Om verbeteringen in efficiency te realiseren, waardoor assortiments-uitbreidingen sneller gaan en artikel- en leverinformatie nog nauwkeuriger is
Op welke termijn:Op welke termijn:
 • Per 1 september start fase 1 waarin de gebruiker kan kiezen tussen de nieuwe en de oude website
 • Per 1 november start fase 2 waarin de oude website vervalt en de gebruiker alleen de nieuwe website kan gebruiken
 • Per 2 januari 2020 start fase 3 waarin de website gekoppeld is aan SAP
 • Met ingang van 2 januari 2020 gaan we over naar SAP
Wat u hiervan merkt:Wat u hiervan merkt:
 • Fase 1: alle pagina’s zijn voorzien van de nieuwe Galvano huisstijl. Overzichten van orders, leveringen, etc. worden in de nieuwe site getoond in de opmaak van de oude site. De oude website is eventueel ook nog beschikbaar.
 • Fase 2: de oude website is niet langer beschikbaar. Gebruikers kunnen enkel nog de nieuwe website gebruiken.
 • Fase 3: de nieuwe website is volledig gekoppeld aan SAP. Overzichten van orders, leveringen en facturen worden nu in de nieuwe opmaak getoond. Oude artikelnummers worden automatisch omgezet naar nieuwe artikelnummers.
 • Er is een eindejaarsluiting van zaterdag 21 december t/m woensdag 1 januari
 • De website is in die periode niet beschikbaar voor het plaatsen van bestellingen
 • Er zijn kleine veranderingen in de opmaak van documentatie, denk aan orderbevestigingen en facturen
 • Er komen nieuwe artikelnummers. De oude artikelnummers blijven voorlopig te gebruiken, want die worden automatisch omgezet naar nieuwe artikelnummers.
Wat u zelf kunt doen:Wat u zelf kunt doen:
 • Houd uw mailbox in de gaten. In de komende maanden informeren wij u per
 • e-mail over de veranderingen.
 • Alle berichten kunt u terug lezen op www.galvano.nl/2020
 • Houd uw mailbox in de gaten. In de komende maanden informeren wij u per
 • e-mail over de veranderingen.
 • Alle berichten kunt u terug lezen op www.galvano.nl/2020
De overgang van Galvano naar SAP heeft invloed op het gebruik van uw eigen softwarepakket, zoals bijvoorbeeld Simar of Syntess Atrium, indien deze communiceert met Galvano.

Wij zullen u separaat informeren wat dit betekent per softwarepakket en wat van u in de tweede helft van 2019 wordt verwacht om zo prettig mogelijk zaken te blijven doen met ons.

Galvano2020 in meer detail Het continu optimaliseren van onze organisatie en dienstverlening is van essentieel belang binnen Galvano. Als landelijk opererende leverancier van badkamers bieden we naast een omvangrijk assortiment van producten ook een doordacht aanbod van diensten die u uw slagvaardigheid vergroten. Met name elektronisch zakendoen met Galvano wordt al jaren bijzonder goed gewaardeerd door onze klanten. Om de efficiëntie en vooral het gebruiksgemak ook voor de toekomst te garanderen is het noodzakelijk dat we onze website vernieuwen en een nieuw ERP-systeem implementeren. Belangrijke en specifiekere informatie voor u als klant of leverancier kunt u vinden via de links onderaan deze pagina.

Galvano website: nieuw uiterlijk en nieuw platform De huidige website dateert uit 2007 en is aan vervanging toe. In plaats van verder ontwikkelen op het bestaande platform wordt de website naar een nieuw E-business platform , dat voorbereid is op SAP, gebracht. Het grote voordeel van deze stap is dat de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website aanzienlijk worden verbeterd. Daarnaast wordt het uiterlijk van de website aangepast naar de nieuwe huisstijl. Deze twee veranderingen zorgen ervoor dat gebruikers van de website makkelijker en sneller kunnen navigeren en informatie overzichtelijker wordt weergegeven. Het doel is dus een website die nog gebruiksvriendelijker is met behoud van de vertrouwde functionaliteit.

Galvano website: fasering en zichtbaarheid De overgang naar de nieuwe Galvano website gaat in drie fasen. Gebruikers van de website vinden nu immers makkelijk hun weg binnen de website. Een plotselinge omschakeling naar de nieuwe website kan voor veel verwarring zorgen. Daarom is gekozen om in fase 1 (na de zomervakantieperiode) de gebruiker te laten kiezen tussen de oude en de nieuwe website (let op: het betreft hier de website na login). Gebruikers kunnen dus in de vertrouwde omgeving blijven of zich de nieuwe website alvast eigen maken. In fase 1 zijn nog niet alle functionaliteiten omgezet naar de nieuwe vormgeving. Overzichten van orders, leveringen, facturen en reclamaties worden in de nieuwe website ingeladen middels een iframe, zodoende staan ze in de opmaak van de huidige/oude website. In fase 2 (vanaf 1 november) is de oude website niet meer beschikbaar. Gebruikers kunnen alleen de nieuwe website bezoeken. Alle functionaliteiten zijn nu beschikbaar in de nieuwe huisstijl. Vanaf 1 december 2019 toont de website vanaf nu al de nieuwe (SAP) artikelnummers, die uit zeven cijfers bestaan (i.p.v. vijf artikelnummers zoals nu het geval is). Uiteraard zijn de oude artikelnummers nog wel te gebruiken, want de website zet deze automatisch om naar de nieuwe artikelnummers. In fase 3 (vanaf 2 januari 2020) is de nieuwe website volledig gekoppeld aan SAP. Vanaf dat moment ziet u de nieuwe opmaak van overzichten orders, leveringen, facturen. Vanzelfsprekend gaat er een langdurig voorbereidingstraject vooraf aan de publicatie van de nieuwe website. Daarbij zijn de functionaliteiten zeer uitgebreid getest, zowel intern als door een geselecteerd aantal klanten. Op deze manier trachten we een zo soepel mogelijke overgang te realiseren.

SAP implementatie: een nieuw ERP-systeem vanaf 2020 Galvano maakt al tientallen jaren gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld ERP-systeem, genaamd GVIS (Galvano informatie systeem). Inmiddels is dit systeem verouderd. Andere business units van Saint-Gobain Nederland (waar Galvano onderdeel van is) kampten met vergelijkbare uitdagingen. Daarom is er besloten om één nieuw ERP-systeem te implementeren: SAP. Zo kan er beter ingespeeld worden op veranderende marktomstandigheden en zijn efficiëntie verbeteringen mogelijk.

SAP implementatie: impact op Galvano GVIS is voor Galvano meer dan een ERP-systeem: het bevat onder meer een magazijnsysteem en uitgebreide koppelingen met klanten. De vervanging van GVIS verloopt daarom in fasen. Ter voorbereiding op SAP is in 2018 reeds een nieuw warehousemanagement systeem geïmplementeerd. In de komende maanden komt er ook een nieuwe Galvano website (zie hierboven). De laatste stap is de implementatie van SAP op 2 januari 2020. Vanwege de grote impact op de interne organisatie van Galvano heeft een speciale projectgroep alle processen (meer dan honderd!) binnen SAP en de systemen die daaraan gekoppeld zijn, uitgebreid getest. Richting het eind van het jaar worden alle gebruikers getraind om zich SAP eigen te maken. Eind december worden alle gegevens vanuit GVIS overgezet naar SAP, zodat er vanaf 2 januari 2020 met SAP gewerkt kan worden. Daarmee is het GVIS tijdperk ten einde.

SAP implementatie: impact voor klanten Het nieuwe ERP-systeem heeft niet alleen gevolgen voor Galvano. Ook voor u als klant zijn er zichtbare effecten. Voor de feitelijke overgang van het oude naar het nieuwe systeem is het noodzakelijk dat we een aantal dagen gesloten zijn. Om de overlast voor klanten zo veel mogelijk te beperken zal dit plaatsvinden in de periode tussen Kerst en Nieuwjaarsdag. In die periode kunt u geen bestellingen aan ons doorgeven en vinden er geen leveringen plaats. Vanaf 2 januari 2020 zijn we weer volledig operationeel. Vanaf dat moment ziet de documentatie die u van ons ontvangt er iets anders uit, de informatie is echter wel hetzelfde.

Meer informatie De komende maanden informeren wij u regelmatig per e-mail over de voortgang van de nieuwe website en de implementatie van SAP. Wilt u op de hoogte blijven kijk dan regelmatig op deze pagina.
Heeft u vragen? mail ons via: 2020@galvano.nl. U kunt ons natuurlijk ook telefonisch bereiken op 040 214 14 14.